• Naziv: Vila Lun
  • Površina: 312,32 m²
  • Godina: 2022. godina
  • Lokacija: Lun, Pag
  • Tip građevine: Kuća za odmor
  • Uloga Kap4: Idejni-glavni-izvedba
  • Specifičnost projekta:
    - uklapanje u ambijent, apstrahirana suvremena arhitektura, korištenje suvremenih i autohtonih/ tradicionalnih materijala,
    - kraj je poznat po stoljetnim maslinama, čuvanje postojeće vegetacije