• Naziv: Vidikovac Kostrena
  • Faza: 2020. godine
  • Lokacija: Kostrena
  • Tip građevine: Vidikovac s urbanom dizajnerskom opremom
  • Uloga Kap4: Konstrukcija
  • Autor: Numen/For Use