• Naziv: Trgovački centar Špansko
  • Površina: 46 415 m²
  • Faza: 2018-2020. godine
  • Lokacija: Špansko, Zagreb
  • Tip građevine: trgovački centar
  • Uloga Kap4: građevinski projekt (glavni i izvedbeni projekt konstrukcije), radionička dokumentacija čelične konstrukcije
  • Specifičnost projekta: Optimizacija konstrukcije – promjena iz prefabricirane konstrukcije (montažni stupovi i šuplje ploče) u monolitnu armiranobetonsku konstrukciju (monolitni stupovi i monolitne AB ploče sa sustavom plitkih greda koje se naknadno prednaprežu).