• Naziv: Trgovački centar „Mall of Split“
  • Površina: cca 180 000 m²
  • Faza: 2012. – 2013. godine
  • Lokacija: Split
  • Tip građevine: Trgovački centar
    - prefabricirana i monolitna konstrukcija
  • Uloga Kap4: Konstrukcija