• Naziv: Stambeno - poslovna zgrada Dubrava
  • Površina: 6100 m²
  • Faza: 2020. – 2021. godine
  • Lokacija: Dubrava, Zagreb
  • Tip građevine: stambeno - poslovna zgrada
  • Uloga Kap4: Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije
  • Specifičnost projekta: Stambeno - poslovna zgrada izvedena je 2021. godine u zagrebačkoj četvrti Dubrava. Sastoji se od 9 etaža pravilnog tlocrtnog oblika, ali nepravilnog oblika po visini. Svaka etaža se uvlači formirajući kaskadno oblikovanje građevine. Provedenim statičkim proračunom mehaničke otpornosti i stabilnosti optimizirane su dimenzije nosive konstrukcije kako bi se ostvarila maksimalna moguća kvadratura korisnih prostora za stanovanje.