• Naziv: stambeni objekti s garažama, Podaca
  • Površina: 2 771 m 2
  • Godina: 2024. godina
  • Lokacija: Podaca
  • Tip građevine: 3 stambena objekta s po 2 stana na stubište
  • Uloga Kap4: Idejni projekt