• Naziv: Stambeno naselje Odra
  • Površina: 30 503 m²
  • Faza: 2020. godine - danas
  • Lokacija: Odra, Malopoljska ulica/Nova cesta
  • Tip građevine: stambena
  • Uloga Kap4: idejno rješenje, glavni projekt arhitekture i konstrukcije, izvedbeni projekt, stručno upravljanje projektom
  • Specifičnost projekta: Kompletno rješenje urbanog naselja