• Naziv: Stambena zgrada - Zagrebačka
 • Površina: cca 18 800 m²
 • Faza: 2021.- 2022. godine
 • Lokacija: Zagreb
 • Tip građevine: Stambena građevina
 • Uloga Kap4: Idejni projekt, glavni projekt (arhitektura i konstrukcija), izvedbeni projekt (arhitektura i konstrukcija)
 • Specifičnost projekta:
  Poluugrađena građevina sa 199 stambenih jedinica
  Faznost i etapnost građenja
  - ETAPA 1 Izmještanje postojeće transformatorske stanice na novu lokaciju
  - ETAPA 2 Stambena zgrada u fazi 1 i fazi 2: