• Naziv: Stambena zgrada Livanjska
  • Površina: 800 m²
  • Faza: 2018. – 2019. godine
  • Lokacija: Livanjska 21, Trešnjevka, Zagreb
  • Tip građevine: Stambena građevina
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije, izrada kataloga stanova