• Naziv: Sportska dvorana Zibel
  • Površina: cca 6000 m² sa 2000 sjedećih mjesta
  • Faza: 2016. – 2017. godine
  • Lokacija: Sisak
  • Tip građevine: Sportska dvorana
  • Uloga Kap4: Arhitektura; Konstrukcija