• Naziv: Sportska dvorana Zibel
  • Površina: cca 6000 m² sa 2000 sjedećih mjesta
  • Faza: 2016. – 2017. godine
  • Lokacija: Sisak
  • Tip građevine: Sportska dvorana
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt arhitekture i konstrukcije
sportska-dvorana-zibel(1) sportska-dvorana-zibel(2) sportska-dvorana-zibel(3) sportska-dvorana-zibel(4) sportska-dvorana-zibel(5) sportska-dvorana-zibel(6) sportska-dvorana-zibel(7) sportska-dvorana-zibel(8) sportska-dvorana-zibel(9) sportska-dvorana-zibel(10) sportska-dvorana-zibel(11) sportska-dvorana-zibel(12) sportska-dvorana-zibel(13) sportska-dvorana-zibel(14) sportska-dvorana-zibel(15) sportska-dvorana-zibel(16)