• Naziv: Sportska dvorana „Zeleni Brijeg“
  • Površina: cca 4 500 m²
  • Faza: U izvedbi
  • Lokacija: Sisak
  • Tip građevine: Sportska dvorana
  • Uloga Kap4: Arhitektura; Konstrukcija; Građenje