• Naziv: TC Slatina
  • Površina: cca 20 800m²
  • Faza: 2015. – 2016. godine
  • Lokacija: Opatija
  • Tip građevine: Trgovački centar
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije