• Naziv: Skulptura u ulaznom holu autorice Ivane Franke
  • Faza: 2011. godine
  • Lokacija: Rovinj
  • Tip građevine: Skulptura
  • Uloga Kap4: proračun i projekt izvedbe
  • Autorica skulpture: Ivana Franke