• Naziv: Sjemenište Šalata
  • Površina: 3 300 m²
  • Faza: 2021. - 2022. godine
  • Lokacija: Grad Zagreb
  • Tip građevine: Građevina za obrazovne potrebe
  • Uloga Kap4: Izrada projekta hitne sanacije i ojačanja s ciljem sprječavanja dodatne štete od potresa
  • Specifičnost projekta: Iznimno oštećena nosiva konstrukcije u blizini centra Zagreba. Građevina s izuzetnim manjkom nosivih poprečnih zidova, a namjena građevine otežava izvedbu novih poprečnih zidova radi potrebe za otvorenim prostorima.