• Naziv: Robna kuća Vukovar
  • Površina: 8 900,00 m²
  • Faza: 2018. godine
  • Lokacija: Vukovar
  • Tip građevine: Poslovna građevina
  • Uloga Kap4: Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije; projekt uklanjanja
  • Specifičnost projekta: Na području Vukovara planira se Rekonstrukcija i dogradnja Robne kuće. Postojeća građevina koja je oštećena u Domovinskom ratu se djelomično uklanja i nadograđuje, zadržavaju se postojeći temelji koji se saniraju. Na zadnjoj etaži građevine predviđena je kino dvorana iznad koje se izvodi čelična rešetka. Tlocrtne dimenzije krova kina iznose 20,45 m x 41,0 m. Konstrukcija se sastoji od jednostavno oslonjenih glavnih rešetkastih nosača, podrožnica i uzdužnih stabilizacijskih rešetki. Glavne rešetke su jednostavno oslonjene na betonske stupove, raspona 20 m na međusobnom osnom razmaku 8,2 m