• Naziv: Rekonstrukcija stambene jedinice Sortina
  • Površina: 256 m²
  • Faza: 2020. godine
  • Lokacija: Siget, Grad Zagreb
  • Tip građevine: Stambena jedinica unutar stambenog niza
  • Uloga Kap4: Izrada glavnog projekta arhitekture i konstrukcije