• Naziv: Pula blok 57
  • Površina: cca 5000 m²
  • Faza: 2021. godine
  • Lokacija: Pula
  • Tip građevine: Višestambena građevina
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije; Nadzor
pula-blok-57(1) pula-blok-57(2) pula-blok-57(3) pula-blok-57(4) pula-blok-57(5) pula-blok-57(6)