• Naziv: Kuće za odmor Pisarovina
  • Površina: cca 308 m²
  • Godina: 2022. godina
  • Lokacija: Pisarovina
  • Tip građevine: Kuće za odmor
  • Uloga Kap4: Idejni projekt
  • Specifičnost projekta:
    - uklapanje u ambijent, korištenje suvremenih tradicionalnih materijala