• Naziv: Palača Pejačević
 • Faza: 2012. – 2013. godine
 • Lokacija: Virovitica
 • Tip građevine: Dvorac
 • Uloga Kap4: Arhitektura; Konstrukcija
 • Specifičnost projekta:
  Posebno složeni zahvat sanacije konstrukcije
  stare 200 godina (objekt pod zaštitom)
  - otvaranje podzemne garaže