• Naziv: Rekonstrukcija palače "Pejačević"
  • Faza: 2012. – 2013. godine
  • Lokacija: Virovitica
  • Tip građevine: Dvorac
  • Uloga Kap4: Glavni i izvedbeni projekt te projektantski nadzor
  • Specifičnost projekta: Na palači Pejačević, dvorcu iz 19. stoljeća, izvedeni su posebno složeni zahvati sanacije konstrukcije stare 200 godina. Pored nužnih zahvata sanacije konstrukcije izvedeni su i radovi radi ostvarenja pristupa podrumskim etažama te kako bi se osigurala polivalentna primjena trga. Slijedom toga izvela se denivelacija terena sa južne strane sjeverozapadnog krila palače Pejačević.