• Naziv: OŠ Finida
  • Površina: cca 41 100 m²
  • Faza: 2015. - 2016. godine
  • Lokacija: Poreč
  • Tip građevine: Osnovna škola
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt arhitekture i konstrukcije