• Naziv: Montokuc
 • Faza: 2019. – 2020. godine
 • Lokacija: Otok Mljet
 • Tip građevine: Osmatračnica / vidikovac
 • Uloga Kap4: Konstrukcija
 • Specifičnost projekta:
  - izgrađen je na najistaknutijem vrhu otoka Mljeta - NP Mljet
  - montažno spajanje elemenata na nepristupačnoj lokaciji
  - ekološki prihvatljiva i atraktivna konstrukcija