• Naziv: Naselje Poreč
  • Površina: 15 350 m²
  • Faza: 2021. godine
  • Lokacija: Istarska županija
  • Tip građevine: stambena, poslovna
  • Uloga Kap4: Projektiranje i dizajn
  • Specifičnost projekta: Organizacija turističko apartmanskog kompleksa u zapadnom dijelu Istre poštujući istarsko graditeljsko nasljeđe te karakteristične istarske urbane forme.

Tip 1

Tip 2