• Naziv: Nadbiskupski Dvor
  • Površina: 11 900 m²
  • Faza: 2021. godine
  • Lokacija: Grad Zagreb
  • Tip građevine: Spomenik kulture
  • Uloga Kap4: Izrada idejnog i glavnog projekta sanacije u svrhu analize postojećeg stanja konstrukcije s obzirom na potresna zbivanja te proračun sanacije i ojačanja
  • Specifičnost projekta: Iznimno oštećena nosiva konstrukcije u strogom centru Zagreba. Građevina građena u više faza tokom povijesti, a ujedno sadrži konstrukciju kapele Sv. Stjepana izgrađenu sredinom 13. stoljeća.