• Naziv: Objekti niskogradnje autoceste Priština - Seqishta
  • Faza: 2016. i 2017. godine
  • Lokacija: Kosovo
  • Tip građevine: Objekti niskogradnje (mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti...)
  • Uloga Kap4: Konstrukcija