• Naziv: Most Šolta
  • Faza: 2017. godine
  • Lokacija: Rogač - Šolta
  • Tip građevine: Most
  • Uloga Kap4: Izmjena tipa rasponske konstrukcije – glavni i izvedbeni projekt
  • Specifičnost projekta: Rasponska konstrukcija mosta promijenjena iz monolitne u montažnu konstrukciju uz izvedbu predgotovljenih elemenata (nosača) iz prednapetog betona, nespecifično za vertikalno i horizontalno zakrivljene i vitoperene konstrukcije, čime je postignuta jednostavnija i brža izvedba, te je izbjegnuto visoko podupiranje i podupiranje u moru i ugrožavanje zaštićene plaže.