• Naziv: Marina Trogir
  • Površina: 2151 m² ( 3 zgrade po 717 m²) / Obuhvat u prostoru 2391 m²
  • Faza: 2020. - danas
  • Lokacija: Marina, Trogir
  • Tip građevine: Stambena zgrada
  • Uloga Kap4: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta