• Naziv: Kuća Gornji Bukovac
  • Površina: cca 430 m²
  • Faza: 2020. godine
  • Lokacija: Gornji Bukovac - Zagreb
  • Tip građevine: Obiteljska kuća
  • Uloga Kap4: Arhitektura; Konstrukcija