• Naziv: Klobučarićev trg
  • Površina: 10 000 m²
  • Faza: 2016. godina
  • Lokacija: Rijeka
  • Tip građevine: Poslovno - stambena građevina
  • Uloga Kap4: Projekt konstrukcije
  • Specifičnost projekta:Projekt konstrukcije stambeno-poslovne građevine sa 5 nadzemnih etaža nad postojećom javnom garažom „Stari grad” na Trgu Ivana Klobučarića u središtu grada Rijeke.
    Gradnja javne garaže „Stari Grad“ započeta je 2004.g., a otvorena je za javnost 2006. g. kao prva faza projekta. U drugu fazu projekta spada nadogradnja 5 stambenih etaža stambeno poslovne namjene.