• Naziv: Kompleks kliničke bolnice Sveti Duh
  • Površina: 23 000 m²
  • Faza: 2017. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Bolnički centar
  • Uloga Kap4: Projektant AB konstrukcije, projektantski nadzor