• Naziv: Hotel View - Postira
  • Površina: cca 30 000 m²
  • Faza: 2020. – 2022. godine
  • Lokacija: Postira, otok Brač
  • Tip građevine: Zgrada ugostiteljsko turističke namjene
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije, projektantski nadzor