• Naziv: Hotel View - jedra
  • Površina: cca 400 m²
  • Faza: 2020. – 2022. godine
  • Lokacija: Postira, otok Brač
  • Tip građevine: Čelična nadstrešnica
  • Uloga Kap4: Design & build