• Naziv: Hotel Omiš
  • Površina: 4 800 m²
  • Faza: 2021. - danas
  • Lokacija: Omiš
  • Tip građevine: Ugostiteljsko-turistička građevina
  • Uloga Kap4: Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće bivše tvornice Cetina
  • Specifičnost projekta: Prilagodba namjene iz industrijske u turističko ugostiteljsku poštujući smjernice konzervatora.