• Naziv: Hotel Grabovac
  • Površina: 13 564 m²
  • Faza: 2019. godine
  • Lokacija: Grabovac (Općina Rakovica)
  • Tip građevine: Hotel
  • Uloga Kap4: izrada idejnog rješenja za potrebe arhitektonskog natječaja