• Naziv: Hotel Academia
  • Površina: cca 18 000 m²
  • Faza: 2014. – 2015. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Hotel
  • Uloga Kap4: Rekonstrukcija i prenamjena građevine