• Naziv: Hotel Academia
  • Površina: cca 18 000 m²
  • Faza: 2014. – 2015. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Hotel
  • Uloga Kap4: Rekonstrukcija i prenamjena građevine
  • Specifičnost projekta: Prenamjena trgovačkog centra malih „zatvorenih“ poslovnih prostora u luksuzni hotel s otvorenim atrijima i zelenim krovovima. Takvom organizacijom značajno se utjecalo na postojeću konstrukciju gdje se do konačne faze i završnog nosivog sustava isti mijenjao faznom gradnjom odnosno postupnim uklanjanjima i izvođenjima novih konstrukcijskih oslonaca te promjene globalnog ponašanja nosivog sustava uz glavni izazov rezanja preko 25 m glavnog nosivog dilatacijskog zida samo u razini prizemlja i 1. kata (ovješene gornje etaže)