• Naziv: Javna garaža s tržnicom Sućidar, Split
  • Površina: 16 665 m²
  • Faza: 2020. godine
  • Lokacija: Split
  • Tip građevine: Javna garaža s tržnicom u prizemlju i sportskim sadržajima na krovu
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni projekt konstrukcije