• Naziv: Javna garaža Gruž, Dubrovnik
  • Površina: 13 920 m²
  • Faza: 2020. godine
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Tip građevine: Javna garaža
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni projekt konstrukcije
  • Specifičnost projekta: Glavna namjena objekta je javna garaža s ukupno 397 parkirnih mjesta za automobile i motocikle. Najveći izazov prilikom projektiranja bio je uklopiti objekt na parcelu u središtu grada sa visinskom razlikom postojećeg terena i pristupne ceste od 6 m te omogućiti neometan ulaz i izlaz automobila u i iz garaže.