• Naziv: Projekt sanacije i obnove konstrukcije građevine dječjeg vrtića "Petrinjčica"- područni objekt „Slap“
  • Površina: 610 m²
  • Faza: 2021. godine
  • Lokacija: Ul. Ivane Brlić Mažuranić 12, 44250, Petrinja
  • Tip građevine: Dječji vrtić
  • Uloga Kap4: Elaborat procjene postojećeg stanja, projekt obnove konstrukcije i arhitekture
  • Specifičnost projekta: Dječji Vrtić "Petrinjčica"- područni objekt „Slap“ je u prošlogodišnjem razornom potresu pretrpio znatna oštećenja i u potpunosti je obnovljen donacijom Raiffeisen banke; u suradnji sa našim partnerima Autel, Bosting, i Flamit zajedno sa RBA, KAP4 i Imprimis Projektom.