• Naziv: REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA DIJELA GLAVNE ZGRADE KBC-a ZAGREB do određenog stupnja dovršenosti - Nadogradnja odjela pedijatrijske hematologije i onkologije.
  • Površina: 4500 m²
  • Faza: 2018. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Javna, zdravstvo
  • Uloga Kap4: Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije te projektantski nadzor
  • Specifičnost projekta: Na krovu postojeće građevine bolnice dodane su dodatne 2 etaže za potrebe smještaja pacijenata te njihovih roditelja kao i prostorije za sastanke liječnika i osoblja. Kako bi se osigurao nesmetani rad bolnice na donjim etažama projektnim rješenjima se osigurala puna funkcionalnost bolnice za cijelo vrijeme izvođenja građevinskih radova. Sistemom čeličnih okvira koji se oslanjali preko postojećih nosivih zidova te spregnute „slim floor“ ploče postignuta je izrazito mala visina nosive konstrukcije uz minimalno povećanje ukupne mase građevine. Dokaz dobro složenog konstrukcijskog sustava su i posljednji potresi koji su zahvatili zagreb pri čemu dogradnja i bolnica nisu imale oštećenja. Na projektu je primjenjeno projektiranje preko oblaka točaka koje su snimljene Faro 3D skenerom za digitalizaciju 3D prostora za iznimnu preciznost i planiranje. Cjelokupna usluga KAP4 bila je donacija u ovom značajnom i izrazito potrebnom projektu za cijelu Hrvatsku.