• Naziv: Rušenje dimnjaka Črnomerec
  • Dimenzije: visina: 43 i 60 m, promjera: 4,1 m
  • Faza: 2021. godine
  • Lokacija: Grad Zagreb
  • Tip građevine: Zidani industrijski dimnjak
  • Uloga Kap4: izrada projekta rušenja dimnjaka i nadzor
  • Specifičnost projekta: Organizacija kompleksnog zahvata uklanjanja oštećenih dimnjaka visina 50 m i 60 m u urbanom dijelu grada Zagreba miniranjem i navođenim padom.