• Naziv: Bukovačka 45 i 43
  • Površina: cca 500 m²
  • Faza: 2019. – 2021. godine
  • Lokacija: Zagreb
  • Tip građevine: Stambena građevina
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije i arhitekture
bukovacka-45-43(1) bukovacka-45-43(2) bukovacka-45-43(3) bukovacka-45-43(4) bukovacka-45-43(5) bukovacka-45-43(6) bukovacka-45-43(7) bukovacka-45-43(8) bukovacka-45-43(9) bukovacka-45-43(10)