• Naziv: Bazenski kompleks Dubrava
  • Površina: 2373 m²
  • Faza: 2019. godine
  • Lokacija: Dubrava, Grad Zagreb
  • Tip građevine: bazenski kompleks
  • Uloga Kap4: izrada arhitektonsko-urbanističkog rješenja za potrebe arhitektonskog natječaja