• Naziv: Specijalizirani trgovački centar Bauhaus Buzin
  • Površina: cca 20 000 m²
  • Faza: 2015. godine
  • Lokacija: Buzin, Zagreb
  • Tip građevine: Poslovna građevina
  • Uloga Kap4: Projektiranje – glavni i izvedbeni projekt konstrukcije; Nadzor