USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA PUTEM POZIVA E-IMPULS

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

11.07.2019.

Dana 12. lipnja 2019. tvrtka KAP4 uspješno je završila projekt „Ulaganje u računalne programe i edukaciju za povećanje konkurentnosti na tržištu“. Provedbom projekta osigurana je nabava nove računalne opreme, novih programskih licenci te osigurana napredna edukacija djelatnika što doprinosi krajnjem cilju projekta, a to je povećanje produktivnosti cijele tvrtke te unapređenje brzine i kvalitete izrade projekata u 3D BIM tehnologiji. Provedba projekta doprinijela je otvaranju novih radnih mjesta u razvojnom timu te rastu prodaje vlastitih usluga na domaćem i stranom tržištu.

Projekt je započeo 12. lipnja 2018., a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - ., temeljem Poziva „E-impuls“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 378.935,50 kuna, a iznos koji sufinancira EU bespovratnim sredstvima je 195.014,10 kuna.

Ukupna vrijednost projekta: 378.935,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 195.014,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 12.06.2018. do 12.06.2019.

Više informacija vezano za projekt možete dobiti na e-mail adresi sonja.miletic@kap4.hr

www.strukturnifondovi.hr