Uspješno završen projekt sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova putem poziva e-Impuls

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

11.07.2019.

Dana 12. lipnja 2019. tvrtka KAP4 uspješno je završila projekt „Ulaganje u računalne programe i edukaciju za povećanje konkurentnosti na tržištu“. Provedbom projekta osigurana je nabava nove računalne opreme, novih programskih licenci te osigurana napredna edukacija djelatnika što doprinosi krajnjem cilju projekta, a to je povećanje produktivnosti cijele tvrtke te unapređenje brzine i kvalitete izrade projekata u 3D BIM tehnologiji. Provedba projekta doprinijela je otvaranju novih radnih mjesta u razvojnom timu te rastu prodaje vlastitih usluga na domaćem i stranom tržištu.

Projekt je započeo 12. lipnja 2018., a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - 2020., temeljem Poziva „E-impuls“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 378.935,50 kuna, a iznos koji sufinancira EU bespovratnim sredstvima je 195.014,10 kuna. Više informacija vezano za projekt možete dobiti na e-mail adresi sonja.miletic@kap4.hr

www.strukturnifondovi.hr